Garancia

Garancia a fogászati kezelésekre

 

Az NDC garanciát vállal az általa elvégzett beavatkozásokra. A garancia alapvető feltétele, hogy a páciens részt vegyen az évenkénti szűrővizsgálaton1. A fogászati kezelések végeredményét a páciens egészségügyi állapota, higiéniai szokásai is befolyásolják, melyekre az NDC nem tud garanciát vállalni. A fogbél, fogágy, íny gyulladásos betegségei nem tartoznak a garancia körébe. A garancia elsősorban az átadott fogmű minőségéről szól.

Az NDC garancia akkor érvényes, amennyiben a páciens:

•    Részt vesz az évenkénti szűrővizsgálaton1

•    Az NDC által javasolt szájhigiéniai előírásokat, a fogmű speciális tisztítását betartja

•    Az átadott fogmű (korona, betét, híd, fogsor stb) hibája a fogtechnikai munkafázis során jött létre

Az NDC garancia nem érvényes azokban az  esetekben, amennyiben a páciens:

•    Nem jelenik meg az éves szűrővizsgálaton

•    Nem tartja be az orvosa által javasolt szájhigiéniai előírásokat

•    A fogművet nem rendeltetésszerűen használja (leejti, odaüti, magát megüti stb),

•    Csontra, magra, kemény tárgyra harap, tépő mozdulattal a porcelán héjat, koronát megfeszíti, megrepeszti

•    Túlzottan hideg / túlzottan meleg ételeket fogyaszt

•    Fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el illetve nem hordja, melynek hiányában a fogsor szorításból adódóan porcelán leplezés lepattanhat, a porcelán héj megrepedhet.

•    Az NDC garanciát kizárólag az NDC orvosai által elvégzett fogászati kezelésekre és az általuk átadott fogművekre/fogpótlásokra vállal. A garancia kizárólag az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleg újbóli elkészítésére szól. A garancia nem vonatkozik az utazásra, szállásra, tartózkodásra illetve az egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés) költségeire.

FOGPÓTLÁSOK, KEZELÉSEK GARANCIA
Fémkerámia, aranykerámia, cirkonkerámia koronák, hidak 3 év
Teljes kerámia, préskerámia porcelán héj, porcelán korona, porcelán inlay, onlay 2 év
Gradia® poliglass (módosított kerámia) fogpótlások: betétek (inlay, onlay) csiszolás nélküli híd, korona 2 év
Fényre kötő esztétikus fogtömések 1 év
Gyökérkezelés (magas egyéni rizikófaktor!) 1/2 év
Az elkészült gyökértömést fél év múlva röntgennel kontrollálni szükséges! A féléves kontrollon való megjelenés a Páciens felelőssége! Sikeresnek egy gyökértömés akkor tekinthető, amennyiben 4 évvel a gyökértömés után a gyökércsúcs körül elváltozás nem tapasztalható. A gyökérkezelésre a magas egyéni rizikófaktorok miatt fél éves garancia vállalható, amely az első kontrollröntgen alapján szükségesnek vélt gyökértömés cseréjére vonatkozik, ezen belül az első gyökértömés eltávolítását, új gyökértömés készítését tartalmazza. Amennyiben a csere kapcsán gyógyszeres, lézeres vagy egyéb antimikrobiális kezelésre van szükség, azt a garancia nem tartalmazza!
Gyökérkezelés és gyökértömés koronán, tömésen vagy egyéb fogpótláson keresztül nem végezhető. Amennyiben a páciens külön kérésére a gyökérkezelés és gyökértömés mégis a fogpótlás, tömés eltávolítása nélkül, azon keresztül történik, az így elkészített gyökértömésre a garancia nem vonatkozik!
Kivehető fogsorok: Teljes műanyag fogsor, részleges műanyag fogsor, fémlemezes fogsor kapocs elhorgonyzással, fémlemezes fogsor rejtett elhorgonyzással, mini implantátumokhoz készülő kivehető fogsor, egyéb, nem ideiglenes céllal készített kivehető fogsorok 2 év
A kivehető fogpótlásra, fogpótlás részre a garancia abban az esetben érvényes, ha a páciens az alábélelés megállapítása ügyében évenként kontrollra jön és fogpótlását szükség esetén alábélelteti