Garancia a fogászati kezelésekre

Az NDC garanciát vállal az általa elvégzett beavatkozásokra.
A garancia alapvető feltétele, hogy a páciens részt vegyen az évenkénti szűrővizsgálaton.
A fogászati kezelések végeredményét a páciens egészségügyi állapota, higiéniai szokásai is befolyásolják, melyekre az NDC nem tud garanciát vállalni.
A fogbél, fogágy, íny gyulladásos betegségei nem tartoznak a garancia körébe.
A garancia elsősorban az átadott fogmű minőségéről szól.

N

Az NDC GARANCIA akkor érvényes, amennyiben a páciens:

• Részt vesz az évenkénti szűrővizsgálaton

• Az NDC által javasolt szájhigiéniai előírásokat, a fogmű speciális tisztítását betartja

• Az átadott fogmű (korona, betét, híd, fogsor stb) hibája a fogtechnikai munkafázis során jött létre

M

Az NDC GARANCIA nem érvényes azokban az esetekben, amennyiben a páciens:

• Nem jelenik meg az éves szűrővizsgálaton

• Nem tartja be az orvosa által javasolt szájhigiéniai előírásokat

• A fogművet nem rendeltetésszerűen használja (leejti, odaüti, magát megüti stb),

• Csontra, magra, kemény tárgyra harap, tépő mozdulattal a porcelán héjat, koronát megfeszíti, megrepeszti

• Túlzottan hideg / túlzottan meleg ételeket fogyaszt

• Fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el illetve nem hordja, melynek hiányában a fogsor szorításból adódóan porcelán leplezés lepattanhat, a porcelán héj megrepedhet.

• Az NDC garanciát kizárólag az NDC orvosai által elvégzett fogászati kezelésekre és az általuk átadott fogművekre/fogpótlásokra vállal. A garancia kizárólag az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleg újbóli elkészítésére szól. A garancia nem vonatkozik az utazásra, szállásra, tartózkodásra illetve az egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés) költségeire.

Fémkerámia, aranykerámia,
cirkonkerámia koronák, hidak

Teljes kerámia, préskerámia porcelán héj, porcelán korona, porcelán inlay, onlay

Gradia® poliglass (módosított kerámia) fogpótlások: betétek (inlay, onlay) csiszolás nélküli híd, korona

Fényre kötő esztétikus fogtömések

Gyökérkezelés (magas egyéni rizikófaktor!)*

Kivehető fogsorok**: Teljes műanyag fogsor, részleges műanyag fogsor, fémlemezes fogsor kapocs elhorgonyzással, fémlemezes fogsor rejtett elhorgonyzással, mini implantátumokhoz készülő kivehető fogsor, egyéb, nem ideiglenes céllal készített kivehető fogsorok

*Az elkészült gyökértömést fél év múlva röntgennel kontrollálni szükséges! A féléves kontrollon való megjelenés a Páciens felelőssége! Sikeresnek egy gyökértömés akkor tekinthető, amennyiben 4 évvel a gyökértömés után a gyökércsúcs körül elváltozás nem tapasztalható. A gyökérkezelésre a magas egyéni rizikófaktorok miatt fél éves garancia vállalható, amely az első kontrollröntgen alapján szükségesnek vélt gyökértömés cseréjére vonatkozik, ezen belül az első gyökértömés eltávolítását, új gyökértömés készítését tartalmazza. Amennyiben a csere kapcsán gyógyszeres, lézeres vagy egyéb antimikrobiális kezelésre van szükség, azt a garancia nem tartalmazza!

Gyökérkezelés és gyökértömés koronán, tömésen vagy egyéb fogpótláson keresztül nem végezhető. Amennyiben a páciens külön kérésére a gyökérkezelés és gyökértömés mégis a fogpótlás, tömés eltávolítása nélkül, azon keresztül történik, az így elkészített gyökértömésre a garancia nem vonatkozik!

**A kivehető fogpótlásra, fogpótlás részre a garancia abban az esetben érvényes, ha a páciens az alábélelés megállapítása ügyében évenként kontrollra jön és fogpótlását szükség esetén alábélelteti