Diagnosztika

 

A professzionális kezeléshez és  az elégedett pácienshez nélkülözhetetlen az alapos diagnosztika.

Fogászati centrumunkban rendelkezésünkre állnak a legmodernebb technológiát képviselő diagnosztikai eszközök. A modern fogászati diagnosztikának elengedhetetlen része a panoráma röntgen felvétel. Ezt centrumunkban a modern és pontos Vatech Pax Primo digitális panoráma röntgen készülékkel készítjük el.

A panoráma röntgen felvétel egy olyan nagy méretű röntgen kép, amelyen együtt látható a teljes fogazat, a fogakat tartó állcsontok. A készülékkel készíthetünk az álkapocs izületről, vagy az arcüregről  is diagnosztikus értékű képet. Lehetőségünk van az implantációhoz szükséges bemérések elvégzésére is.A röntgen képen jól értékelhetőek az elhalt fogak gyulladásos folyamatai, cysták, állcsontban rekedt fogak helyzete, fogakat tartó csontos fogágy sorvadásának mértéke.A digitális képet számítógépes rendszerünk a beteg kartonján rögzíti, igény szerint a CD-n a páciens rendelkezésére tudjuk bocsátani.

A digitális technika lehetővé teszi, hogy a hagyományos előhívásos röntgen tehnikával szemben jelentősen alacsonyabb sugármennyiséggel dolgozzunk és a röntgenfilm előhívásával járó környezetszennyezést is elkerüljük.

Nincs mindig szükség az egész fogazatról alkotott képre, ilyenkor „kis” röntgen felvételt készítünk.A korszerű Vatech ESX-W DC falikaros intraorális digitális berendezéssel készített röntgenfelvétel a lehető legalacsonyabb sugár mennyiség mellet biztosítja a pontos diagnosztikához szükséges információkat.

A fogászati kezelőegységre szerelt kicsi, ceruzaszerű ORAL kamera segítségégével páciensünknek lehetősége van beletekinteni saját szájüregükbe.A kezelőegységre szerelt LCD monitoron a saját szemével láthatja a panaszt okozó fog szuvasodását, vagy megnézheti új tömésének, hídjának azokat a részeit is amiket eddig csak fogorvosa látott. Az orálkamera által készített képeket rögzíteni tudjuk páciensünk számítógépes kartonján.

Tömések, csapos felépítés

 

Esztétikus tömések, esztétikus betétek. Mintha visszanőtt volna a fog hiányzó része!

Kis- és közepes  szuvasodás esetén  javasoljuk  a fog színével megegyezó esztétikus korszerű összetételű tömőanyaggal történő  fogfelépítést. Örlőfogak nagy kiterjedésű szuvasodásai esetén a fogak felépítésére a betéteket / inlay, onlay/ ajánljuk pácienseink részére.Az inlay fogtechnikus által orvos lenyomata alapján készített tömés, melyet a fogorvos fogászati ragasztóval rögzít a foghoz. Az inlay készítés nem igényli a fog lecsiszolását, mint a fog koronával való ellátása. A szuvasodás eltávolításán túl csak minimális foganyag feláldozásával jár, azonban precíz technológiájából adódóan jobban óvja a fogat a tömés melletti másodlagos szuvasodások kialakulásától és a rágóerő okozta lepattanásoktól, törésektől mint a tömőanyagból készült tömések.

Gyökerek csapos felépítése

Erősen lepusztult fogak esetén ha az íny felett van még elegendő, szuvasodás mentes foganyag, lehetőség van a fog csapos felépítésére. Csapos fogat csak jó gyökértömésekkel ellátott, gyulladásmentes fogakba szabad készíteni.A gyökértömés szájüreg felé eső harmadának eltávolításával helyet alakítunk ki a csap számára, amely beragasztásával rögzíteni tudjuk a fog felépített részét. A csap a felépítés jellegétől függően lehet gyárilag gyártott csap / üvegszálas vagy fém anyagú/ amely segítségével akár tömőanyaggal is felépíthetjük a fogat, illetve orvos lenyomata alapján fogtechnikus által egyedileg készített csap, amelyre azonban esztétikus koronát kell készíteni. Csapos felépítéssel hosszú távra megmenthetünk az erősen lepusztult fogakat A csapos fogak  hidak tartófogaként is biztonsággal felhasználhatók.

Gyökérkezelés, gyökértömés

 

Ha fáj a fog nem kell azonnal húzásra gondolni!

Ha a szuvasodás eléri az idegkamrát és kialakul a fogbélben a gyulladásos folyamat, vagy a mély szuvasodás miatt már korábban elhalt a fog, és ezért a gyökér csúcsán a csontban alakul ki gyulladásos folyamat a fogat egyszerű töméssel sajnos  nem lehet gyógyítani. Ilyenkor a fogvesztést kerülendő, a fogat gyökérkezelni kell.

Előzetes röntgenfelvételen tájékozódunk a gyökér anatómiájáról. A megfelelő zsibbadás elérése után eltávolítjuk a szuvas foganyagot, kinyitjuk az idegkamrát, és kitisztítjuk az idegcsatornát.A csatorna hosszának meghatározását egy speciális műszer /apex lokátor/ segítségével végezzük, majd a bemért értéket gyökérkezelő tűvel végzett röntgenfelvétellel ellenőrizzük. Gyökércsatorna előkészítését a gyökőrtöméshez korszerű technológiájú gépi csatorna tágítóhasználata segíti, amely gyorsítja a kezelést és optimálissá teszi a csatornát a jó gyökértömés készítéséhez. A bemért és feltágított csatorna teljes hosszában hézagmentesen történik a gyökértömő anyag bevitele. A kész gyökértömés pontosságát röntgen felvétellel ellenőrizzük. A jó gyökértöméssel a fogak akár évtizedekre is megmenthetők a rágás és a szép mosoly számára. Korrekt gyökértöméssel rendelkező fogak alkalmasak koronák, hidak viselésére.

A korszerű gyökérkezelés – gyökértömés elengedhetetlen eszköze az apex lokátor. Centrumunkban az új fejlesztésű DenApex berendezését használjuk. Ezzel a műszerrel lehetőségünk van a gyökércsatorna hosszának 0,1mm pontosságú meghatározására, s ezáltal a gyökércsatorna teljes hosszát pontosan kitöltő gyökértömés készítésére.

A tökéletes gyökértömés érdekében, a centrumunkban használt Endomotor-Reciprok VDW  gyökércsatorna tágítóval még azokat a beszűkült vagy görbült gyökércsatornákat is elő tudjuk készíteni a korrekt gyökértömések számára, amelyeket korábban kézi eszközökkel nem lehetett kezelni. A készülék hozzájárul a precízen kivitelezett  gyökértömés készítéséhez, mellyel a begyulladt, elhalt,  panaszt okozó fogakat hosszú időre meg tudjuk menteni  pácienseink számára.

Fogászati implantátum

A fogászati implantátum egy olyan titánból készült műgyökér, mely a hiányzó fog helyére, a csontba kerül beültetésre, s a későbbiekben az előzetesen gondosan megtervezett fogpótlás rögzítését szolgálja.

A titán allergiát nem vált ki, még tudományos kutatásoknak sem sikerült kimutatni a titánszemcsék jelentős mennyiségű szóródását a szervezet többi részébe.

A fogászati implantátumok beültetését percíz tervezés előzi meg, melyhez szükség van a klinikai vizsgálaton kívül panoráma röntgenre, valamint 3D-s CBCT-re. Csakis ez utóbbi birtokában lehet a pontos csontmennyiségről mind vertikális, mind horizontális vetületeiben tájékozódni.

Kizárólag teljesen szanált fogazat mellett végzünk  implantálást. Így előzetesen a szükséges parodontológiai, konzerváló fogászati kezeléseknek már meg kell történniük, hiszen gócos fogak jelenlétében az implantum gyógyulásának esélye jelentősen csökken, hátráltatott.

Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő csontmennyiség, szükség lehet csontpótlásra, mely történhet a szájüreg más területéről vett saját csonttal, csontpótló anyaggal, ill. ezek kombinációjával.

Az implantáció időpontja a fogeltávolításhoz képest lehet azonnali, késleltett ill. kései. Azonnali implantálásról akkor beszélünk, amikor a fogeltávolítással egy ülésben, közvetlenül azt követően történik a műgyökérbeültetés. Ez csakis optimális viszonyok között, viszonylag ritkábban jöhet szóba.

Késleltett, amikor a fogeltávolítást követően tervezetten 3-6 hónap gyógyulási időt követően történik az implantáció. Ilyenkor ideálisak a körülmények a beültetésre.

Késői implantációról akkor van szó, amikor a fogelvesztés évekkel korábban bekövetkezett, implantáció előre tervezve nem volt, s a már kissé sorvadt állcsontba szeretnénk implantálni. Ilyenkor nagyobb a valószínűséggel jön szóba csontpótlás.

Implantálni az állcsontok növekedésének befejezte után (általában 18 éves kor felett) lehet, szinte bárkinek. Kontraindikált súlyos csontritkulásban, csontáttétet adó (emlő, prosztata) daganatos betegeknek, akik ú.n. biszfoszfonát hatóanyagú gyógyszeres kezelést kapnak. Szintén kontraindikált erős dohányosoknak, súlyos cukorbetegeknek, bizonyos harapási rendellenességek kapcsán, s természetesen nem megfelelő szájhygiene esetén.

Fogpótlások

 

A fogpótlások tervezését mindig alapos szájvizsgálat előzi meg. A szakmai szabályok, és a páciens fogazatának adottságai figyelembevételével, maximálisan alkalmazkodva a páciens igényeihez készítjük el a kezelési tervet. A siker záloga a gondos fogorvosi ellátás mellett tapasztalt fogtechnikus mester kollégánk munkája. Az elégedett páciens nekünk mindennék többet jelent!

Koronák

Amennyiben a fog ép állománya  annyira lepusztult hogy töméssel vagy betéttel biztonságosan már nem állítható helyre, a fog hosszútávú megőrzése érdekében korona készítése javasolt. A korona megóvja a fogat a törésektől és éveken keresztül biztosítja a kedvező esztétikai hatást.

A fémkerámia fogpótlásokat évek óta nagy megelégedéssel alkalmazzuk mivel a porcelán keménysége a zománcéval vetekszik, nem rágódik ki, nem színeződik el, éveken keresztül biztosítja a jó rágást és a kiváló esztétikumot!

Az orvos érzéstelenítésben kúposra csiszolja a fogat, majd erről tizedpontosságú lenyomatot vesz.A fogtechnikus   először egy fém vázat készít amelyre kerül teljes felületen a ráégetett porcelán, így a  páciens szájában fém felület egyáltalán nem látszik! A fog színét egy 16 árnyalatot tartalmazó színkulcsból választjuk ki,így biztosítva hogy a pótlás színében is tökéletesen simuljon környezetébe.A mennyiben páciensünk fogai speciális színhatásúak, technikus kollégánk készséggel rendelkezésre áll, hogy a koronát, hidat a páciens jelenlétében egyedileg a szomszédos fogakhoz árnyalja.

A cirkónium korona még tovább emeli a tökéletes természetességével  az esztétikus fogpótlás  színvonalát! A fémkerámia pótlásokon túlmutatva teljes életszerűségében adja vissza a természetes fogak transzparenciáját és szépségét. A magasabb esztétikai hatás oka, hogy ebben az esetben a vázat nem fémből, hanem cirkónium-dioxidból / speciális kerámia/ készíti el fogtechnikus mesterünk. A teljes fogpótlás tehát fémmentes! A cirkónium pótlások előnye a mindent kielégítő esztétikai hatás mellett, hogy fém allergiás pácienseknek is bátran készíthető!

Elvesztett fogaink pótlásának egyik konzervatív /sebészeti beavatkozás nélküli/ módja a híd készítése. A hiány melletti fogakat  a tökéletes érzéketlenség elérése után megcsiszolja a fogorvos, és erről precíz mintát vesz. A fogtechnikus a mintára egy egységben készíti el a hiányzó fogakat pótoló hídtestet, és a csiszolt fogakra kerülő pillér koronáknak. A híd anyaga legyen akár porcelán vagy cirkónium, elkészítésekor a  rágófunkció tökéletes helyreállítását és magas szintű esztétikai hatást nyújtjuk pácienseinknek

Kivehető fogpótlások: Mintha kinőttek volna a fogai!

Ha már nincs annyi fog a szájban, hogy hidat tudjunk készíteni, és nem terveztünk fogbeültetés, kivehető pótlással /fogsor/ tudjuk megszüntetni a foghiányt.erről tudnunk kell, hogy a hiányzó fogak helyén túl az állcsontoknak egy részére is kiterjed a pótlás. A fogorvos lenyomatot vesz, majd ennek mintájára készül egy a lemintázandó területnek megfelelő méretű, egyéni lenyomat kanál, amellyel a  környező lágy részek mozgását is rögzítő  lenyomatot veszünk. Ezt követően rögzítjük az alsó- felső állcsont  zárásának természetes helyzetét.  A következő próba alkalmával már a fogorvos és a páciens együttesen ellenőrizhetik a viaszban elhelyezett leendő fogsor fogak záró funkcióját, és  az esztétikumát. Ebben a fázisban még bármi alakítható a páciens igényei szerint! Az ötödik találkozás alkalmával, miután megbizonyosodtunk, hogy a kész fogpótlás minden elvárásunknak eleget tesz, átadjuk a páciensünknek a fogsort. Fogsorainkat pácienseink elégedetten viselik, mert a gondosan elkészített kivehető fogpótlás  képes a rágófunkció teljes helyreállítására, és esztétikus mosolyt biztosít pácienseink részére!

Részleges kivehető fogpótlás precíziós elhorgonyzással

Abban az esetben ha vannak még jól funkcionáló fogak a szájban, de számuk nem elegendő hogy biztonságosan híd pótlást készítsünk,  lehetőségünk van a meglévő fogakra hidakat, koronákat készíteni, amelyen stabilan meg tud kapaszkodni a precíz fém alapú fogsor. A hídra, koronára épített precíz rögzítő eszköz csatlakozik a fogsor speciálisan kiképzett részével, ami a fogsornak igen stabil, láthatatlan rögzítést biztosít. Az ilyen módon gondosan elkészített fogsort  hosszú távon  biztosít teljes értékű rágást, és elégedett mosolyt!

Fogkőeltávolítás

 

Az ápolt, esztétikus mosolyért, és azért hogy fogaink egy életen keresztül tartsanak!


Rendelőnkben professzionális szájhigiénés kezelést végzünk, amely az íny feletti fogkövek ultrahangos eltávolításából, az íny alatti fogkövek kéziműszeres eltávolításából, valamint a fogkő eltávolítás utáni polírozásból áll. A fogak felszínének tökéletes felpolírozását EMS Air-Flow Handy homokfúvóval végezzük. Ez az eszköz egy speciális aprószemcsés por és víz keverékét fújja a fogakra, ami a kis barázdákba és a keskeny fogközökbe is képes behatolni, és ezáltal a műszerrel által el nem érhető területeket is képes tökéletes tisztaságot hoz létre.

Rendelőnk dentalhigiénikus asszisztense készséggel  válaszol pácienseink szájápolással kapcsolatos kérdéseire!

Mert fogaink tisztasága nem csak a szép mosolyért fontos, hanem azért is hogy megelőzzük a fogszuvasodást, és csökkentsük a fogágybetegség kialakulásának esélyét.

Kövessen minket

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Rendelési idő

Hétfő, kedd, szerda:
14:00-19:00

Csütörtök:
8:00-12:00; 15:00-19:00

Péntek:
15:00-19:00

Telefonos időpontegyeztetés minden munkanap:
8:00-12:00 és 14:00-20:00